Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Kako je smijenjeni Jakić upravljao federalnom agencijom? Revizori tvrde – edukatori i hoteli plaćani mimo zakona (ll)

Agencija za upravljanje oduzetom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine dobila je novog direktora početkom augusta.

Tada je uz mnogo peripetija, a nakon odluke Vlade FBiH, Emir Bašić preuzeo dužnost od Vinka Jakića.

No, o poslovanju već bivšeg direktora vjerovatno će se još mnogo diskutovati, barem sudeći po tome šta je utvrdila interna revizija o radu Agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2022. godinu, o čemu smo jučer pisali u prvom nastavku.

Nezadovoljavajuće mišljenje

Podsjetimo, prema ovom izvještaju, čak četiri od pet analiziranih segmenata rada Agencije pod vodstvom Jakića u prošloj godini dobilo je nezadovoljavajuće stručno mišljenje revizora.

To su transparentan način izbora edukatora, ugovori o djelu koji su zaključivani, kao i ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremeni samostalni rad.

Čak je nezadovoljavajuće mišljenje dobio i rad Komisije koja je provela redovni godišnji popis za 2022. godinu.

Sada donosimo konkretne brojke, odnosno visinu novca koja je utrošene na pojedine segmente. Revizija je utvrdila da su u prošloj godini troškovi ugovornih i drugih posebnih usluga iznosili 279,9 hiljada konvertibilnih maraka.

Revizori su, metodom uzorka, analizirali dva okrugla stola, navodeći da pojedini troškovi nisu isplaćeni u skladu sa Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak, da su pojedine naknade isplaćene edukatorima prije podnošenja izvještaja, kao i da je nejasan način utvrđivanja naknade za svakog edukatora ponaosob…

Sporne fakture

Za to su vezali i fakture hotela Monti Igman, u visini od 4.080,50 KM, i Marea Neum, od 19.865,49 KM. Za ove su troškovi naveli da nisu u skladu sa Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Ni prezentirane fakture hotela Walter (oko 2.500 KM) i Tarčin forest resort (1.975 KM) nisu sačinjenje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Revizori su imali primjedbi i na rad Komisije koja je provela redovni godišnji popis za 2022. godinu. Oni preporučuju da Komisija prilikom obavljanja popisa stalnih sredstava, obaveza i potraživanja u potpunosti postupa u skladu sa Pravilnikom o popisu imovine i Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH.

Također se potrebno da se, s obzirom na značaj sredstava na vanbilansnim pozicijama (stalna i privremeno oduzeta imovina), propiše način popisa ove imovine, te utvrdi da li knjigovodstveno stanje odgovara stvarnom, zaključuju revizori.

Inače, uvidom u bruto bilans na dan 31. decembar 2022. godine utvrđeno je da vrijednost trajno oduzete imovine iznosi 10,68 miliona KM i privremeno oduzete imovine 10,67 miliona.

Kako su plaćane naknade radnim tijelima?

Izdaci za rad komisija, odnosno radnih tijela koje je osnovao direktor Agencije, iznosili su 20,9 hiljada KM.

Ovo je jedini dio izvještaja koji je dobio zadovoljavajuće mišljenje.

No, i tu su revizori dali preporuku da rješenja o imenovanju radnih tijela i izvještaji o radu sadrže sve bitne elemente propisane Pravilnikom o načinu osnivanja, utvrđivanje kriterija za ostvarivanje prava na naknadu i visina naknada za rad tijela koja je osnovao direktor Agencije.

Raport.ba