Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Korak bliže EU: Usvojen Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH

Cilj zakona je sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih dužnosti u institucijama na nivou BiH, odnosno uklanjanje privatnih utjecaja na donošenje odluka, jačanje integriteta, objektivnosti, nezavisnosti, nepristranosti i transparentnosti u vršenju javne dužnosti, prevencija i borba protiv korupcije, te jačanje povjerenja građana u institucije BiH

Fokus