Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Objavljeno ko su dobitnici Šestoaprilske nagrade za 2023. godinu

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 25. sjednici kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Odbora za dodjelu ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2023. godini. Predsjedavajući Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” Adi Škaljić, u svom izlaganju upoznao je gradske vijećnike o radu Odbora. Odbor je, uz izvještaj, Gradskom vijeću uputio i utvrđene prijedloge odluka za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2023. godini.

Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2023. godini razmotrio je pristigle prijedloge za dodjelu Nagrade, te Gradskom vijeću uputio na razmatranje i konačno odlučivanje dva prijedloga odluka za dodjelu pojedinačne Nagrade i jedan prijedlog odluke za dodjelu kolektivne Nagrade.

Gradsko vijeće je, javnim glasanjem, odlučilo da je dobitnik pojedinačne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2023. godini akademik Kemal Hanjalić, za doprinos u oblasti nauke i obrazovanja. 

Gradsko vijeće je, javnim glasanjem, odlučilo da je dobitnik kolektivne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2023. godini Komora medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo, za doprinos u oblasti zdravstva i socijalne zaštite.

Dobitnici nagrada će se promovisati i nagrade će im uručiti gradonačelnica i predsjedavajući Gradskog vijeća  na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća, u povodu Dana Grada Sarajeva – 6. aprila.

Vijest Objavljeno ko su dobitnici Šestoaprilske nagrade za 2023. godinu se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus