Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Poslanici BiH usvojili zakone o strancima i vinu, koji se usklađuju s pravnom stečevinom EU

Kada je u pitanju Zakon o strancima, njime se preuzimaju četiri uredbe EU donesene od 2016. do 2021. godine u procesu kontinuiranog usklađivanja bh. propisa s pravnom regulativom EU-a

Fokus