Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Povećane plaće zaposlenim u državnim institucijama, osnovica 600 umjesto 535 KM

Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH usvojio je Odluku o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama BiH za 2023. godinu u iznosu od 600 KM.

Osim toga, ministri su usvojili i Odluku o visini regresa za godišnji odmor u institucijama BiH za 2023. godinu u iznosu od 450 KM, što je povećanje od 150 KM u odnosu na regres iz prethodne godine.

Kada je riječ o osnovici za obračun plate ona je uvećana za 65 KM i primjenjivaće se sljedećeg mjeseca od dana usvajanja budžeta institucija BiH za 2023. godinu.

“Povećanjem osnovice za plate dijelom su uvaženi zahtjevi reprezentativnih sindikata u institucijama BiH, koji su tražili njezino povećanje na 630 KM”, saopšteno je iz Vijeća ministara BiH.

Na sjednici Vijeća ministara BiH donesena je i Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje koju je predložilo Ministarstvo finansija i trezora.

“Na ovaj način, među ostalim, svim zaposlenim u institucijama koje ostvaruju pravo nakande troškova smještaja utvrđuje se jednoobrazno i to u određenim postocima od osnovice za obračun plate, umjesto kako je ranije bila iskazana u apsolutim iznosima koje je potrebno mijenjati nakon promjene osnovice za obračun plate”, saopšteno je iz Vijeća ministara BiH.

Krišto: Dio sredstava namijenjen poboljšanju materijalnog statusa zaposlenih

Po riječima predsjedavajuće Borjane Krišto, dio budžetskih sredstava ovog budžeta namijenjen je poboljšanju socijalnog i materijalnog statusa zaposlenih u institucijama BiH. Između ostalog, ono uključuje i povećenje osnovice sa 535 KM na 600 KM za narednih devet mjeseci u 2023. godini, te uvećanje regresa za godišnji odmor sa 300 KM na 450 KM.

– U okviru ukupnog proračuna planirana su i sredstva, koja su dio proračuna institucija i za servisiranje vanjskog duga – navela je Krišto.

Izrazila je zadovoljstvo što su uspjeli u relativno kratkom periodu mnogo toga usuglasiti kako bi danas došli do nacrta ovog dokumenta.

Tegeltija: Stvorene pretpostavke za nesmetano funkcioniranje institucija BiH

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara i ministar finansija i trezora BiH Zoran Tegeltija izrazio je zadovoljstvo što je Vijeće ministara BiH danas usvojilo Nacrt budžeta institucija BiH za 2023. godinu i prateće dokumente koji idu uz ovaj budžet.

Po njegovim riječima, suština ovoga budžeta jeste povećanje okvira za 141 milion KM i izdvajanje sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje u iznosi od 155 miliona KM za budžet institucija BiH.

– To je nama stvorilo pretpostavke da napravimo budžet koji je povoljniji nego što je bio za 2022. godinu – naveo je Tegeltija.

Po njegovim riječima, ovakav budžet koji je sad koncipiran za 2023. godinu stvara pretpostavku za nesmetano funkcioniranje svih institucija na nivou BiH, da mogu sve uspješno da funkcioniraju.

 

Vijest Povećane plaće zaposlenim u državnim institucijama, osnovica 600 umjesto 535 KM se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus