Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Predstavnički dom PSBiH podržao budžet i prijedlog dopuna Zakona o plaćama

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno je, po hitnom postupku, usvojio Prijedlog zakona o dopuni Zakona plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovini, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH.

Prijedlogom ovog zakona predviđeno je da se plaće i naknade imenovanim i izabranim osobama u institucijama BiH koje imaju koeficijent iznad 8,0 obračunavaju uz primjenu osnovice od 535,00 KM.

U obrazloženju predloženog zakona navodi se da je, ne dovodeći u pitanje potrebu i opravdanost povećanja visine osnovice za obračun plata državnim službenicima i drugim zaposlenim u institucijama BiH, Predsjedništvo BiH stanovišta da nije opravdana linearna primjena ovog zakona niti je opravdano istovremeno linearno povećanje plaća i svim imenovanim i izabranim osobama s najvišim koeficijentima u institucijama BiH, što uključuje i izabrane poslanike i delegate u PSBiH, članove Vijeća ministara BiH te članove Predsjedništva BiH.

Poslanici su danas, po hitnom postupku, usvojili Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu, koji je predložilo Predsjedništvo BiH.

Za predloženi budžet glasao je 21 poslanik, 16 ih je bilo protiv i dva suzdržana.

Usvojen je i zaključak da Predstavnički dom PSBiH Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu uputi na razmatranje Domu naroda državnog parlamenta po hitnom postupku.

Povećanje od 241,8 miliona KM

Ministar finansija u Vijeću ministara BiH Zoran Tegeltija (SNSD) predstavio je Budžet zastupnicima.

Kako je naveo, ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u okviru budžeta za 2023. godinu iznose 1.315.400.000 KM, što je povećanje za 241,8 miliona KM u odnosu na budžet institucija BiH za 2022. godinu.

Prihodi od indirektnih poreza planirani su u iznosu 1.020.500.000,00 KM i povećani su za oko 155 miliona KM ili 18 posto u odnosu na prošlogodišnji. Ostali izvori finansiranja su neporezni prihodi institucija BiH u iznosu 152.118.000,00 KM, namjenska sredstva za finansiranje institucija BiH u iznosu 692.000,00 KM, preneseni višak sredstava iz prethodne godine u iznosu 141.100.000,00 KM i primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu 990.000,00 KM.

Servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 1.245.966.362,00 KM, što je povećanje za 426.777.243,00 KM u odnosu na budžet iz prethodne godine. Tako ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u budžetu za 2023. godinu iznose 2.561.366.362,00 KM i veći su za 668.577.243,00 KM u odnosu na 2022. godinu.

Zakazana hitna sjednica Doma naroda

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na hitnoj sjednici zakazanoj za sutra trebalo da razmatra zahtjev Predstavničkog doma da Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu razmatra po hitnom postupku.

Predstavnički dom danas je, po hitnom postupku, usvojio ovaj dokument, uz zaključak da ga upute Domu naroda da ga razmatra također po hitnom postupku.

Dom naroda bi trebao razmatrati i zahtjev Predsjedništva BiH da Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH razmatra po hitnom postupku.

Predloženi zakon danas je jednoglasno po hitnom postupku usvojio Predstavnički dom državnog parlamenta.

Vijest Predstavnički dom PSBiH podržao budžet i prijedlog dopuna Zakona o plaćama se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus