Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Preuzima li mafija kontrolu nad policijskim strukturama u BiH?

U drugoj polovini 2022. godine zabilježen je veliki broj krivičnih postupaka koji su pokrenuti protiv policijskih službenika u BiH, piše u saopćenju Denis Hadžović, predsjednik Centra za sigurnosne studije BiH.

Prema dostupnim informacijama, najviše optužnica je podignuto unutar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, najmanje 10, što je donekle i razumljivo, jer se radi o najvedoj organizacionoj strukturi unutar policijskih snaga u BiH. Zatim slijedi Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo sa 8 pa potom Granična policija Bosne i Hercegovine sa 7 inkrimisanih pripadnika.

Zabilježeni su slični slučajevi i u ostalim policijskim strukturama, što ukazuje na potrebu sistematskog pristupa ovim uočenim negativnim pojavama u redovima onih službi koje su prevashodno zadužene za zaštitu sigurnosti građana od svih vrsta kriminalnog djelovanja, smatra Hadžović.

-Još veću zabrinutost i daleko veću težinu imaju nedavne izjave glavnog tužioca Bosne i Hercegovine, gosp. Milanka Kajganića, koji otvoreno naglašava kontaminiranost u redovima policijskih struktura, što direktno ugrožava efikasnost rada nadležnih institucija na suzbijanju kriminaliteta, posebno onog najtežeg oblika u formi organizovanog kriminala. Zaista poražavajuće zvuči kada najveći tužilački autoritet u BiH skrušeno upire prstom u policijske strukture da tokom prošle godine nisu zadokumentavale niti jedan slučaj korupcije u zemlji koja, po mišljenju mnogih, predstavlja primjer koruptivne zajednice i svrstana je među tri najgore države u Evropi po indexsu percepcije korupcije – stoji u saopćenju predsjednika Centra za sigurnosne studije.

On dodaje da su političke elite zaokupirane posljednjih godina pukom borbom za vlast i u potpunosti su zanemarile demokratske principe nadzora i kontrole nad institucijama zaduženim za provođenje zakona.

Kako se navodi u saopćenju, glas civilnog društva se u datim političkim turbulencijama izgubio u svjetlu političkog previranja, a mediji uz taksativno navođenje akcija i optužnica na suzbijanju kriminaliteta unutar policijskih redova, ipak
značajniju pažnju posvećuju dnevno političkim destrukcijama i dešavanjima u domenu borbe za pozicije unutar političke arene.

-Zakonodavna vlast uspostavljena je na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, te ovim putem apelujemo na sve zastupnike i delegate da iskoriste sve demokratske mehanizme koji su im na raspolaganju i detaljno analiziraju šta se dešava unutar policijskog sektora. Ukoliko ovom problemu ne posvete adekvatnu pažnju u što skorijem periodu, rizikuju da naše društvo i institucije postanu zarobljene od kriminogenih osoba koje ne prezaju koristiti sve dostupne kriminalne radnje u cilju sticanja što vedeg profita, što je u biti i njihov jedini interes – navodi se u saopćenju koje potpisuje Denis Hadžović, predsjednik Centra za sigurnosne studije BiH.

Vijest Preuzima li mafija kontrolu nad policijskim strukturama u BiH? se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus