Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

PSBiH: Hoće li porodiljama biti omogućeno da rade pola radnog vremena?

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) bi na sjednici zakazanoj za danas (12 sati) trebalo da razmatra Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Predlagač je poslanik Šerif Špago. Izmjenama bi se uravnotežile plate budžetskim korisnicima.

PSBiH: Prihvaćeni amandmani

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma podržala je, u drugoj komisijskoj fazi i uz tri prihvaćena amandmana, predloženi zakon.

Trebali bi biti razmatrani i principi Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH. Predložili su ga poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš, prenosi FENA.

Predložena dopuna zakona predviđa da će se, ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem podriva suverenitet BiH, omogućavajući bilo kojem subjektu međunarodnog prava (državi ili nadnacionalnoj međunarodnoj organizaciji), da utiče na proces donošenja ustava, zakona, odluka i drugih akata Bosne i Hercegovine ili učešće u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

Zakon o radu u institucijama BiH

Također, definira da će se, ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem vrši prijenos suvereniteta Bosne i Hercegovine na bilo koji subjekt međunarodnog prava (državu ili nadnacionalnu međunarodnu organizaciju), na način da se omogućava tom subjektu međunarodnog prava da aktivno, kroz direktno ili indirektno posredovanje učestvuje u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH. Predlagači su poslanici Predrag Kojović, Sabina Ćudić i Aida Baručija. Zahtjev je da prijedlog razmatra po hitnom postupku.

Predloženi zakon predviđa da nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta.

Definirano je da ovo pravo može koristiti i zaposlenik – otac djeteta, ako žena za to vrijeme radi u punom radnom vremenu ili osoba koja se brine o djetetu u slučaju smrti oba roditelja, ukoliko roditelji napuste dijete ili ako nisu u stanju da se brinu o djetetu.

Granična kontrola

Pred poslanicima bi se trebao naći i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH. Predlagač je Vijeće ministara BiH. Prijedlogom se jačaju kapaciteti ove institucije.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog zakona o graničnoj kontroli. Njega je ranije utvrdilo Vijeće ministara BiH s oznakom EI, kao svojevrsnom potvrdom određene usklađenosti s pravnom stečevinom Evropske unije (acquis).

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Prijedlogom se olakšava prijem u službu, pojednostavljuju procesi upravljanja karijerom profesionalnih vojnih osoba i na taj način pomaže bolja kadrovska popunjenost.

Raport.ba