Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Sebija Izetbegović ponudila objašnjenje zašto nije htjela dostaviti indeks

Nakon što joj je Senat Univerziteta u Sarajevu poništio magistarsku diplomu, oglasila se Sebija Izetbegović.

U objavi na Facebooku napisala je sljedeće:

– Jedan broj učesnika sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu, koja je danas vanredno sazvana i održana, obavijestio me je da je Senat donio odluku kojom je usvojena Analiza Komisije koja je vršila provjeru vjerodostojnosti isprava u vezi sa mojim postdiplomskim studijem. Ovom odlukom Senat je ovlastio Rektora da poništi upis u Matičnu knjigu magistranata koji je izvršen pod rednim brojem 437. na ime Izetbegović dr. Sebije, koja je dana 19.03.1998. godine odbranila magistarski rad na temu: “Efekti ishrane trudnica na incidenciju malformacija novorođenčadi za vrijeme rata u Sarajevu”.

– Odlukom je, također, zadužena Stručna služba Univerziteta u Sarajevu da oglasi ništavim predmetni upis. Pored toga, zadužen je Medicinski fakultet u Sarajevu da pristupi reviziji i ažuriranju personalnih i studentskih dosijea, matičnih knjiga i evidencija, te da o tome u određenom roku izvijesti Senat.

– Povodom Odluke, koju je danas donio Senat Univerziteta, ističem da se radi o odluci koja je isključivo motivisana političkim razlozima. U samoj odluci nije dato bilo kakvo obrazloženje o dokazima i činjenicama koje su utvrđene u postupku koji je prethodno vođen, jer objektivno sagledavanje činjeničnog stanja ne bi dalo osnov za donošenje ove odluke. U indeksu koji posjedujem evidentirani su položeni predmeti, ocjene i datumi polaganja, kao i potpisi profesora za svaki položeni predmet. Indeks nisam dala Komisiji, jer se pokazalo da su pojedini značajni dokumenti iz službenih evidencija i dosijea nestali za vrijeme trajanja postupka, iako su ranije postojali i bili evidentirani. Osnovano sam odbila predaju originalnog indeksa, da bih izbjegla mogućnost da i indeks, koji je izuzetno značajan dokaz, bude uklonjen i eventualno uništen.

U svojoj objavi nije napisala koji su njeni dokumenti nestali tokom postupak. Najavila je da će svoj indeks predatu Tužilaštvu.

– U toku sutrašnjeg dana, odazvat ću se nalogu Suda i Sudu odnosno Tužilaštvu predati originalan primjerak indeksa.

– Odluka Vanredne sjednice Senata očigledan je politički obračun, čiji su inicijatori pojedini bivši funkcioneri SDA koji su došli u konflikt sa politikom SDA, zbog svojih osobnih ambicija.

– Uvjerena sam da će, u postupcima koji budu vođeni pred nadležnim sudovima, biti dokazana i utvrđena nezakonitost Odluke Senata i razotkrivena politička pozadina takvog postupka. Radi se o protupravnom aktu, čiji je isključivi cilj da me kompromituju u javnosti i dovedu u pitanje moju besprijekornu akademsku karijeru – navela je Sebija Izetbegović na Facebooku.

Vijest Sebija Izetbegović ponudila objašnjenje zašto nije htjela dostaviti indeks se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus