Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

U KS 44 javna funkcionera podnijela ostavku

Devet nosilaca javnih funkcija podnijelo je ostavke zbog sukoba interesa tokom aprila i maja 2023. godine čime je nastavljen trend podnošenja ostavki zbog zabrane obavljanja duplih funkcija koja je propisana Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo.

Prema ovom zakonu, nosiocu javne funkcije zabranjeno je da obavlja više od jedne javne funkcije u organima vlasti na nivou Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo i opština na teritoriji Kantona Sarajevo, kao i na svim nivoima vlasti u BiH. Nosilac javne funkcije dužan je da podnese ostavku ili na drugi način odstupi od nespojive funkcije u roku od 30 dana nakon preuzimanja zadnje nespojive funkcije.

Ostavke su podnijela do sada ukupno 44 nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.

Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, koji je stupio na snagu 1. januara 2023. godine.

“Ured nije imao potrebu da izriče sankcije jer su do sada svi nosioci javnih funkcija podnijeli ostavke prije nego što je Ured okončao postupke. To pokazuje da su nosioci javnih funkcija svjesni da u Kantonu Sarajevo više nije moguće obavljati dvije javne funkcije istovremeno jer će biti sankcionisani”, kaže šef Ureda Erduan Kafedžić.

Raport.ba