Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Vijeće ministara BiH počelo potpisavati ugovore po liniji HDZ-a?!

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, čiji je nominalni šef predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, inače zamjenica predsjednika HDZ-a BiH, potpisao je krajem februara ugovor kojim je za usluge štampanja Biltena „Info“ izabrao firmu Impressum iz Nove Bile.

Piše: A. DUČIĆ/Fokus.ba

U ovoj informaciji ne bi bilo ništa posebno interesantno, da se ne radi o firmi u vlasništvu Kristijana Perića, koji je predsjednik Mladeži HDZ-a Travnik, i koji je na izborima bio na listama ove stranke. Inače, i na čelu Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH je kadar HDZ-a BiH, a to je Robert Vidović.

Kada je riječ o Periću, njegova firma Impressum je u protekloj godini štampala bilten Mladeži HDZ BiH pod nazivom „Nova generacija Mladeži“ čiji je predgovor napisao predsjednik te stranke Dragan Čović.

Kristijan Perić

Što se tiče samog ugovora, koji je težak 3.500 KM, dovoljna je bila ponuda Impressuma iz Nove Bile da se s tom firmom zaključi ovaj aranžman. S obzirom da se radi o navedenom iznosu, on spada pod tzv. direktne sporazume. Prema važećim odredbama Zakona o javnim nabavkama direktni sporazumi se potpisuju ako vrijednost nabavke ne prelazi 6.000 KM.

Faksimil ugovora za štampanje biltena

S drueg strane, oni su korijen problema u javnim nabavkama, jer predstavljaju najnetransparentniji oblik postupka javne nabavke i tu je prostor za zloupotrebe ogroman.

Prema podacima portala Pratimotendere.ba, prosječna godišnja vrijednost javnih sredstava koja se potroši na direktne sporazume iznosi oko 135 miliona KM. Posebno je sporno zaključivanje više direktnih sporazuma za isti predmet nabavke (tzv. cijepanje nabavke) čime se izbjegava primjena transparentnijeg postupka, nepostojanje podataka o realizaciji ugovora.

Vijest Vijeće ministara BiH počelo potpisavati ugovore po liniji HDZ-a?! se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

Fokus