Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Vlada Unsko-sanskog kantona proglasila stanje prirodne nesreće

Zahtijeva se da gradski i općinski štabovi civilne zaštite preduzmu sve neophodne mjere, radnje i postupke na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara na ugroženim područjima

Fokus