Connect with us

Upište pojam za pretragu

BiH

Zorica Obradović proglašena krivom, dobila uslovnu i novčanu kaznu

sud bih

Sud je optuženoj za počinjeno krivično djelo izrekao uslovnu osudu kojom se optuženoj utvrđuje kazna zatvora u trajanju od jedne godine i istovremeno odredio da se ova kazna neće izvršiti ako optužena u roku od tri godine od dana pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo

Fokus