Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

Depoziti domaćih sektora na kraju januara 31,25 milijardi KM


Rast depozita na mjesečnom nivou registrovan je kod sektora stanovništva za 58,4 miliona KM ili 0,4 posto, a kod privatnih preduzeća za 148,4 miliona KM ili 2,1 posto.

Kod nefinansijskih javnih preduzeća rast depozita iznosio je 70,1 milion KM ili 3,7 posto, a kod ostalih domaćih sektora 13,2 miliona KM ili 0,7 posto, dok su depoziti smanjeni kod vladinih institucija i to za 154,4 miliona KM ili 3,6 posto.

Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u januaru iznosila je 7,6 posto, u apsolutnom iznosu 2,2 milijarde KM.

Rast je registrovan kod sektora stanovništva za 1,47 milijardi KM ili 10 posto, privatnih preduzeća za 901,1 milion KM ili 14,3 posto, te kod nefinansijskih javnih preduzeća za tri miliona KM ili 0,2 posto.

Kod vladinih institucija depoziti na godišnjem nivou smanjeni su za 119,5 miliona KM ili 2,8 posto, a kod ostalih domaćih sektora za 49,7 miliona KM ili 2,7 posto.

Business Magazine