Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

FBiH: Dobit lizing sektora u 2023. smanjena 25,8 posto


Lizing društva sa sjedištem u Federaciji BiH su u 2023. godini poslovala su s neto dobiti od 6,6 miliona KM što je manje za 2,3 miliona KM ili za 25,8 posto nego u 2022. godini kada je dobit iznosila 8,9 miliona KM. Dobit lizing sektora u FBiH prije poreza iznosila je 7,05 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Neto prihodi od kamata lizing sektora FBiH prošle godine iznosili su 8,66 miliona KM, što je 14 posto ukupnih prihoda.
Inače, ukupna potraživanja četiri lizing društva po finansijskom lizingu u 2023. godini iznosila su ukupno 416,78 miliona KM.

U strukturi potraživanja po finansijskom lizingu, posmatrano prema predmetu lizinga, prednjače (50,2%) ugovori za finansiranje putničkih vozila u iznosu od 209,22 miliona KM, zatim vozila za obavljanje djelatnosti (terenska i putnička) u iznosu od 160 miliona KM (38,4%), dok ugovori po osnovu finansiranja mašina i opreme učestvuju sa 11,3% u ukupnom iznosu od 47,06 miliona KM. Ugovori putem kojih su finansirane nekretnine imaju mali udio 0,1% sa ukupnim potraživanjima od 377 hiljada KM, dok ostala potraživanja iznose 119 hiljada KM.
Prema korisniku lizinga, najveći dio se odnosi na ugovore odobrene pravnim licima (91,3%) u iznosu od 380,72 miliona KM i poduzetnicima u iznosu od 13,62 miliona KM (3,3%), te na ugovore odobrene fizičkim licima u iznosu od 20,49 miliona KM (4,9%).
Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH, koja regulira i rad lizing sektora, ukupna aktiva ovog sektora na kraju 2023. godine iznosila je oko 525,39 miliona KM i veća je za 20,2 posto u odnosu na 2022. godinu kada je iznosila oko 437 miliona KM.
Ukupni kapital lizing društava na kraju 2023. godine iznosio je 44,07 miliona KM i veći je za 20,4 posto u odnosu na 2022. godinu kada je kapital iznosio 36,60 miliona KM.

Business Magazine