Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

FBiH: Dobit mikrokreditnog sektora u 2023. porasla 123,4 posto

[ad_1]

Mikrokreditni sektor u Federaciji BiH je u 2023. godini poslovao s neto dobiti od 29,64 miliona KM što je za 16,37 miliona KM ili 123,4 posto više u odnosu na 2022. godinu.

Mikrokreditne fondacije (MKF) su lani iskazale višak prihoda nad rashodima u iznosu od 25,32 miliona KM, dok je neto dobit mikrokreditnih društava (MKD) oko 4,32 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Po osnovu neto prihoda od kamata i sličnih prihoda mikrokreditni sektor u FBiH je u 2023. godini ukupno inkasirao oko 110,48 miliona KM (MKF: 83,06 miliona, a MKD 27,42 miliona KM), što je 75,6 posto ukupnih prihoda.
Mikrokreditni sektor u FBiH je u 2023. godini imao ukupne kreditne plasmane u iznosu od 675,8 miliona KM (fizička lica: 652,5 miliona KM, a pravni subjekti 23,3 miliona KM). U kreditnim plasmanima fizičkim licima dominiraju tri sektora – stambeni, poljoprivreda i ostalo, a kod pravnih lica dominantne su uslužne djelatnosti. Prosječene efektivne kamatne stope za mikrokredite lani su bile 22,76 posto (za kratkotočne 28,10 posto, za dugoročne 22,23 posto).
Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH, koja regulira i rad mikrokreditnih organizacija (13), ukupna aktiva MKO u 2023. iznosila je oko 827,56 miliona KM (MKF 600,36 miliona KM, a MKD 227,20 miliona KM) i veća je za 98,6 miliona KM ili za 13,5 posto u odnosu na 2022. godinu (iznosila 728,9 miliona KM).
U 2023. godini ukupan kapital mikrokreditnog sektora u Federaciji BiH je iznosilo 405,46 miliona KM (MKF 320,56 miliona KM, a MKD 84,90 miliona KM).

Business Magazine