Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

IFC i Udruženje banaka BiH udružuju snage na jačanju ESG u bankarskom sektoru

[ad_1]

Ovaj sporazum ima za cilj da omogući bankarskom sektoru integrirani ESG pristup koji se bavi lokalnim temama – uključujući djelotvorno upravljanje okolišnim i socijalnim (E&S) rizicima, upravljanje klimatskim promjenama, objavljivanje informacija i izvještavanje o održivosti – prenošenjem najboljih praksi zasnovanih na međunarodno priznatoj metodologiji IFC-a.

“Ova saradnja će donijeti značajnu korist bankama koje su naše članice jer su ESG standardi, koji definiraju korporativne politike u cilju njihovog usklađivanja sa konceptima održivog razvoja na planu okoliša, istovremeno vrlo relevantni za Banke”, ističe Samir Mustafić, predsjednik Udruženja banaka Bosne i Hercegovine. „U toku je uvodjenje novih propisa u bankarskom sektoru na ovu temu, te je od krucijalne važnosti biti u toku sa najnovijim trendovima kada se radi o tranziciji u zeleniju budućnost.”

Rizici vezani za ESG mogu biti prepreka za ulaganja privatnog sektora u zemlje u razvoju jer im međunarodni investitori posvećuju sve veću pažnju, kao i zbog novih regulatornih zahtjeva, posebno na nivou EU. Saradnja između IFC-a i UBBiH ima za cilj da odgovori na taj izazov tako što će pomoći BiH bankama da bolje upravljaju rizicima i da se okrenu ka održivijim poslovnim prilikama.

“Jačanje ESG kapaciteta i upravljanje E&S rizicima su od kritičnog značaja za bankarstvo”, izjavio je Nicolas Marquier, menadžer IFC-a za Zapadni Balkan. „Na taj način, racionaliziramo investicije u projekte i organizacije koje imaju društveno i okolišno održive razvojne rezultate i povećavamo udio zelenih, klimatski prihvatljivih financijskih proizvoda.”

Sporazum je, osim navedenog, u skladu sa širim ciljem IFC-a koji se odnosi na ohrabrivanje održivih i odgovornih investicija u ekonomije u razvoju, čime se dodaje vitalna regionalna komponenta integriranom ESG programu u Evropi i Centralnoj Aziji, u partnerstvu sa Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove Švicarske – SECO.

Business Magazine