Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

Javni pozivi za IMPAKT Inkubator poslovnih ideja u osam lokalnih zajednica


Pozivi su objavljeni za mlade od 18 do 35 godina koji žive u Goraždu, Srebreniku, Kalesiji i Lukavcu, te za fizička lica sa područja Gračanice, Bijeljine, Banovića i Lopara, koji žele pokrenuti biznis ili posluju maksimalno godinu dana.

IMAPKT inkubator poslovnih ideja obuhvata:

  • Poduzetničku obuku u trajanju od šest dana u periodu od maksimalno dva mjeseca fokusiranu na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  • Pripremu i realizaciju prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  • Dodjelu bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM (Goražde 8.000 KM) za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate.
  • Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Zainteresirani javne pozive mogu pronaći na web-stranici Investicijske fondacije Impakt, a prijave mogu poslati poštom, e-mailom te online prijavom putem linka.

Pozivi su dostupni na linkovima, koji slijede.

Goražde – https://bit.ly/44vkOE0

Srebrenik – https://bit.ly/3YLB5TY

Kalesija – https://bit.ly/3qGe9cb

Lukavac – https://bit.ly/44ogXIw

Bijeljina – https://bit.ly/3OQy6ou

Gračanica – https://bit.ly/45IfEVU

Banovići – https://bit.ly/3KUCwtl

Lopare – https://bit.ly/47E8Oml

Investicijska fondacija Impakt osnovana je 2019. godine. Podržala je više od 350 biznisa, čime je kreirano više od 600 radnih mjesta. Fondacija sarađuje sa više od 50 lokalnih zajednica širom BiH. Misija je izgradnja jakog poduzetničkog sistema i pružanje podrške poduzetnicima u pokretanju i širenju poslovnih poduhvata, s ciljem razvoja malih privrednika i lokalnih zajednica.

Business Magazine