Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

NAJVEĆI BROJ NEZAPOSLENIH ŽENA U BIH IMA SREDNJU STRUČNU SPREMU

U odnosu na novembar, u decembru je bilo više zaposlenih za 2.275 osoba ili 0,60 posto. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje 57,64 posto njih su žene, to jeste njih 216.609 je na evidencijama nezaposlenih.

U odnosu na početak pandemije, broj nezaposlenih je smanjen za 27.084 osobe ili 6,72 posto. – Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 1.796 osoba (0,60%), u entitetu RS za 489 osoba (0,69%), dok je u Brčko distriktu BiH 10 nezaposlenih osoba više (0,16%) – saopćili su iz agencije.

U strukturi osoba koje su u 2021. godini tražile zaposlenje, 27,10 posto njih su NKV radnici, 31,52 posto KV radnici, 28,71 posto osobe sa srednjom stručnom spremom, a 8,97 posto osoba na evidencijama nezaposlenih je s visokom stručnom spremom.

Najveći broj evidentiranih nezaposlenih žena je sa SSS 31,94 posto, NKV radnica je 27,58, a zatim slijede KV radnice s udjelom od 25,92 posto u ukupnom broju nezaposlenih žena.

Posmatrano prema kvalifikacijskoj strukturi, udio nezaposlenih žena manji je kod visokokvalifikovanih – 18 posto i kvalificiranih – 47 posto radnica, u odnosu na udio nezaposlenih muškaraca u ukupnom broju nezaposlenih osoba. Kod ostalih kvalifikacija više je nezaposlenih žena nego muškaraca.

  • U decembru je brisano ukupno 19.106 osoba s evidencija službi zapošljavanja, od čega je 8.967 žena. Od ovog broja zaposleno je 7.889 osoba, od čega su 4.064 žene. Istovremeno je za 9.340 osoba prestao radni odnos, od čega je 4.089 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanje 4.604 nova radnika – saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u novembru 2021. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 834.970, a od toga je 365.567 žena.

U odnosu na oktobar 2021. godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,4 posto, a broj zaposlenih žena se također povećao i to za 0,7 posto. Stopa registrirane nezaposlenosti za novembar 2021. godine iznosila je 31,2 posto i u odnosu na oktobar 2021. godine smanjila se za 0,3 postotna boda, piše Klix.ba.

Hayat