Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

Odobrena sredstava za kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta

[ad_1]

Kreditni poticaji, kao državna pomoć male vrijednosti, će se dodjeljivati na period do sedam godina, s grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom od 0,9 posto.

Kreditni program se provodi s ciljem pružanja finansijske pomoći subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u osnovna sredstva.

Dodatna ulaganja će omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, postojećeg broja subjekata male privrede i novo zapošljavanje.

Kredit se daje na bazi komisione kreditne linije koja će se koristiti putem Razvojne banke.

Do 30 posto odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti za nabavku repromaterijala.

Kriteriji za raspodjelu sredstava su vrsta djelatnosti, namjena utroška sredstava, povećanje zaposlenosti, broj zaposlenih, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), pripadnost ciljnoj skupini i dosadašnji poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u posljednjih pet godina.

Kategorija korisnika sredstava su subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede, registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH ili Zakonu o privrednim društvima, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, te imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme.

U skladu sa Uredbom o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti-de minimis pomoći neće se podržati projekti sektora ribarstva i akvakulture, sektora poljoprivrede, za djelatnost direktno usmjerenu izvozu, za uslovljavanje upotrebe domaćih proizvoda umjesto uvezenih i za nabavku vozila za cestovni prijevoz tereta privrednim subjektima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najam ili naknadu.

Javni konkurs za dodjelu finansijskih sredstava raspisuje Ministarstvo, a objavit će se u Službenim novinama FBiH, na web stranici Ministarstva i u najmanje dvoje dnevne novine dostupne na teritoriju FBiH.

Zahtjevi za dodjelu kreditnih sredstava podnose se Ministarstvu. Obradu zahtjeva će vršiti komisija koju imenuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

Imenovana komisija će sačiniti smjernice za podnositelje projektnih prijedloga, te na osnovu kriterija za izbor programa iz ove odluke, javnog konkursa i Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede, utvrditi rang-listu potencijalnih korisnika kreditnih sredstva.

Sa utvrđene rang-liste potencijalnih korisnika kreditnih sredstava, Ministarstvo će dostaviti Razvojnoj banci podnesene zahtjeve za dodjelu kreditnih sredstava na dalju obradu, u skladu sa procedurama Razvojne banke.

Konačne odluke o dodjeli kreditnih sredstava donosi federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, a rezultati konkursa objavljuju se u Službenim novinama FBiH i na web stranici Ministarstva.

Razvojna banka će zaključivati ugovore o dodjeli kreditnih sredstava s korisnicima kredita, kao i osiguranje kreditnih sredstava.

Ministarstvo će vršiti nadzor i provjeru namjenskog utroška kreditnih sredstava od strane korisnika kreditnih sredstava, u saradnji s Razvojnom bankom.

Business Magazine