Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

Određeno na koji način građani FBiH za obavljeni posao mogu primiti uplatu iz inostranstva

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija Vlada FBiH izmijenila je i dopunila Odluku o načinu i uslovima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i gotovini u konvertibilnim markama.

Federalno ministarstvo finansija je u obrazloženju navelo da su ovom odlukom dodatno precizirane odredbe u smislu usklađivanja sa Zakonom o deviznom poslovanju i iz njega i drugih zakona proisteklim podzakonskim aktima, a u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Također su precizirane i odredbe vezane za propisivanje dokumentacije kojom se dokazuje uvoz ili izvoz robe.

Jedno od novih rješenja je da se uvoz ili izvoz robe dokazuje jedinstvenom carinskom deklaracijom koja sadrži klauzulu da je roba prešla carinsku crtu pri izvozu ili jedinstvenom carinskom deklaracijom za uvoz, a uvoz ili izvoz usluga dokazuje se ugovorom ili računom za uslugu.

Zabranjeno je plaćanje i naplata u gotovini u konvertibilnim markama između rezidenata i nerezidenata na osnovu kapitalnih transakcija, a rezidenti su dužni gotovinu u konvertibilnim markama ostvarenu naplatom od nerezidenta uplatiti isti radni dan na svoj račun u banci, a najkasnije narednog radnog dana.

“Rezidentima je zabranjeno da svoje obaveze izmiruju u stranoj i gotovini u konvertibilnim markama i čekovima na način uređen ovom odlukom, ako su im blokirani računi u skladu sa odredbama propisa kojima se uređuje unutrašnji platni promet”, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Prilikom plaćanja u stranoj i gotovini u konvertibilnim markama, rezidenti su dužni primjenjivati propise koji uređuju sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti.(Pressmedia)