Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

Otvorena Stonska obilaznica vrijedna 70 miliona eura – Centralna.ba

BiH se nalazi u svojevrsnom sporu sa Libijom i to zbog duga bivše države, odnosno Jugoslavije, a posljednje informacije ukazuju na to da su Libijci istrajni da iz ovdašnje kase izvuku gotovo 93 milijuna KM.

Ovu temu je otvorio ministar financija i trezora BiH Zoran Tegeltija koji je nedavno, na jednoj od sjednica Doma naroda Parlamenta BiH, rekao da je BiH s Libijom u vezi sa sukcesijom i da ishod može biti veoma nepovoljan po BiH.

Sporazumom iz srpnja 1981. između bivše Narodne banke Jugoslavije (NBJ) i Centralne banke Libije utvrđeni su uvjeti i način korištenja kredita od 150 milijuna dolara koji je odobrila libijska Centralna banka za koje je stiglo jamstvo prema kojem za obveze bezuvjetno jamči jugoslavenska federacija, odnosno Vlada bivše SFRJ.

Libijska banka i NBJ zaključili su dogovor kojim je, kako je potvrđeno za “Glas Srpske” u Ministarstvu financija i trezora BiH regulirano plaćanje kredita za isporuke sirove nafte iz Libije.

Kredit je odobren na sedam godina, s grace periodom od dvije godine, dok je plaćanje trebalo izvršiti u pet jednakih godišnjih anuiteta. Ugovorena kamatna stopa bila je 1,25posto iznad kamatne stope na pozajmljivanje SAD na londonskom novčanom tržištu, a trebalo je da bude plaćana polugodišnje.

Oglas


Situacija se dalje odvijala na način da se, između ostalog, nakon isteka grace perioda kredit nije počeo otplaćivati u skladu sa sporazumom, tako da je iznos glavnice od 150 milijuna dolara reguliran zajedno s ostatkom duga po kreditu od 70 milijuna dolara za Jugoslavenski naftovod (JANAF), o čemu je sačinjen protokol između guvernera jedne i druge strane.

“Novi račun prebijanja” je definirao 1987. godine 130 milijuna dolara duga. Bankarski aranžman je potvrdio da će cijeli dug biti otplaćivan izvozom robe i usluga, a između ostalog, definirano je da se 90 milijuna upotrijebi za plaćanje radova PIM “Ivan Milutinović” na lukobranu u Tripoliju, dok je dopunskim aranžmanom iz 1990. dogovoreno da otplata duga miruje tri godine.

– Pitanje libijskog duga još nije riješeno između država sukcesora bivše SFRJ, jer on predstavlja dug bivše države i pitanje koje je u nadležnosti Vijeća za raspodjelu finansijske aktive i pasive bivše SFRJ. Vijeće je nedavno raspravljao o tome u Skoplju i uskoro bi trebalo ponovo da otvori temu o stanju i podjeli duga bivše SFRJ prema Libiji – kazao je za “Glas”“ pomoćnik ministra Ranko Šakota.

O tome se, kako je dodao, počelo raspravljati još na 16. sastanku Vijeća u Narodnoj banci Srbije, u ožujku 2006. godine, ali do danas nije riješeno, jer nije postignuta suglasnost o karakteru duga i raspodjeli između država koje su nasljednice bivše SFRJ.

Prema podacima NB SRJ stanje osnovnog duga iznosilo je 101.890.140 dolara od čega se na BiH odnosi 15.792.971. Riječ je o 15,5 posto od ukupnog iznosa, jer je toliko udio BiH kao nasljednice bivše države u potraživanjima i obvezama u skladu sa Aneksom C Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Oglas


Vlada nacionalnog pomirenja Libije je nekoliko puta uputila Ministarstvu financija i trezora BiH zahtjev za izmirenje duga po kreditu bivšoj SFRJ od libijskih kreditora, tražeći oko 93 milijuna KM.

– Posljednji takav zahtjev Libija je uputila u veljači 2020. godine, u kojem je navedeno je da ukupan dug BiH sa kamatama na dan 31. prosinac 2019. godine, 52.189.912 dolara – naveo je Šakota, dodavši da zemlje sukcesori moraju usuglasiti osnovanost duga da bi se uopće moglo pristupiti pregovorima sa Libijom u bezi sa njegovim izmirenjem.

BiH je, zaključno sa 31. ožujkom 2023, po osnovu raspodjele depozita bivše SFRJ, po sukcesiji naplatila 555,3 milijuna KM. Osim toga BiH po osnovu zajedničke prodaje diplomatsko-konzularne mreže bivše države pripalo je oko 25 milijuna, prenosi agencija.

 

Centralna.ba

Oglas