Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

Tri miliona eura za projekt vodosnabdijevanja i sanitacije u BiH


Potvrđeno je da je dokumentacija, a posebno Ugovor o investicijskom grantu između Bosne i Hercegovine i EIB-a, te Nacrt supsidijarnog sporazuma o investicijskom grantu između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, prihvatljiva za Federaciju BiH.

Istovremeno je dana saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH i Podugovora o grantu između Federacije BiH i uključenih općina/gradova za sredstva granta ove odluke. Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i Podugovora o grantu, ovlašten je federalni ministar financija.

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zadužena su federalna ministarstva finansija i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te Jedinica za implementaciju projekta formirana u okviru Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Projekt vodosnabdijevanja i sanitacije u BiH – WATSAN, ukupne investicijske vrijednosti 121.300.000 eura se implementira u 19 općina i gradova na području Federacije BiH (Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Orašje, Široki Brijeg, Tomislavgrad, Velika Kladuša, Čitluk, Prozor – Rama, Glamoč, Tešanj, Lukavac, Doboj – Jug, Gračanica, Konjic, Mostar, Jajce, Bosansko Grahovo, Usora, Gornji Vakuf – Uskoplje).

U informaciji je, uz ostalo, navedeno da bi se realizacijom projekta značajno poboljšali postojeći uvjeti stanovništva, stvorili adekvatni higijenski uvjeti u oblasti vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, te uvele mjere za zaštitu okoliša, u skladu sa obavezama koje se odnose na pristup Europskoj uniji i Legislativu Europske unije, Okvirnu direktivu o vodama, Direktivu o vodi za piće i Direktivu o gradskim otpadnim vodama.

Business Magazine