Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

Upravljanje kamatnim rizikom u bankarskom sektoru

[ad_1]

Seminaru je prisustvovalo 34 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih banaka, regulatora, i međunarodnih finansijskih institucija. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači kompanije Ernst & Young iz Beograda sa dugogodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, upravljanja kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi, i regulatornog izvještavanja kroz projekte i rad u bankarskom i finansijskom sektoru u zemljama Zapadnog Balkana.

”Upravljanje kamatnim rizikom je ključni aspekt poslovanja svih banaka, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u svim drugim zemljama. Kamatni rizik se odnosi na moguće gubitke koje banka može pretrpjeti zbog promjena u kamatnim stopama na tržištu. U kontekstu Bosne i Hercegovine, upravljanje kamatnim rizikom ima poseban značaj s obzirom na specifičnosti lokalnog tržišta. S obzirom na to da je bankarski sektor važan dio ekonomije u Bosni i Hercegovini, banke moraju pažljivo upravljati svojim portfeljem kako bi minimizirale kamatni rizik i osigurale stabilnost poslovanja..“ – izjavio je Igor Jokić, Predsjednik UPRMBiH.

„UPRMBiH u skladu sa svojim planom rada će nastaviti sa organizacijom stručnih edukativnih seminara i radionica u 2024 godini kako bi doprinijeli boljoj pripremi cjelokupnog BiH bankarskog i finansijskog sektora za implementaciju aktuelnih standarda i zahtjeva od EU. S tim u vezi fokus Udruženja u narednom periodu će biti organizacija stručnih seminara i radionica iz oblasti ESG-a, minimalnih zahtjeva za kapitalom i prihvatljivim obavezama (MREL) i ICAAP-a.”- izjavio je Amar Brkan, Generalni sekretar UPRMBiH.

Business Magazine