Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

UZBUĐENJE NA ISTOKU BIH: POSAO VRIJEDAN 175 MILIONA MARAKA, ČEKA SE KONCESIONAR

Lokacija na kojoj se planira izgradnja solarne elektrane nalazi se na području KO Bjelosavljević i do nje se dolazi odvajanjem sa magistralnog puta Sokolac-Rogatica, na udaljenosti oko sedam kilometara od sjedišta opštine Sokolac.

Planirano je da, kako navodi eKapija, solarna elektrana zauzme površinu od oko 137 hektara u vlasništvu opštine.

FNE će biti priključena na postojeću elektroprenosnu mrežu izgradnjom priključnog dalekovoda.

Procijenjena vrijednost investicije je 174.381.803 KM, a proizvedena električna energije prodavaće se na tržištu, ističe se u pozivu.

Ponuđač je dužan da izradi i uz ponudu dostavi studiju opravdanosti dodjele koncesije, sa elementima procjene zaštite životne sredine. Koncesija se može dodijeliti na maksimalnih 50 godina računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Jednokratna koncesiona naknada iznosi 871.909 KM, a naknada za korištenje se utvrđuje u iznosu od 0,0055 KM po proizvedenom KWh električne energije. Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana.

The post UZBUĐENJE NA ISTOKU BIH: POSAO VRIJEDAN 175 MILIONA MARAKA, ČEKA SE KONCESIONAR first appeared on Hayat.ba.

Hayat