Connect with us

Upište pojam za pretragu

Ekonomija

Vijeće ministara BiH usvojilo novi tekst Programa ekonomskih reformi za period 2024.-2026.


Radi se o ambicioznom paketu strukturnih reformi koje trebaju dati odgovor na globalne trendove, ubrzati konvergenciju BiH sa zemljama EU-a i riješiti preostale naslijeđene strukturne izazove.

Strukturne reforme usmjerene su na rast konkurentnosti kroz tehnološku modernizaciju privrede i unapređenje poslovnog okruženja, povećanje efikasnosti poslovanja javnih preduzeća, uspostavu uslova za ubrzanje zelene tranzicije i stvaranje preduslova za digitalnu transformaciju. Istovremeno je planirana i reforma u domenu tržišta rada kako bi se uskladilo obrazovanje i unaprijedili efekti aktivnih politika zapošljavanja. Posebna pažnja posvećena je i ključnim dijelovima javnog sektora – sistavu socijalne i zdravstvene zaštite, koji doprinose ne samo konkurentnosti privrede, već i ukupnom kvalitetu života i dugoročnom razvoju ljudskog kapitala u Bosni i Hercegovini.

Program ekonomskih reformi, čijoj su izradi doprinijele institucije svih nivoa vlasti sa kojima se odvijala saradnja putem entitetskih koordinatora, pripremila je Direkcija za ekonomsko planiranje prema smjernicama Evropske komisije na priloga priloga koje su dostavile nadležne institucije na državnoj i entitetskim nivoima prema Prijedlogu plana aktivnosti.

Na sjednici su doneseni odgovarajući zaključci radi osiguranja praćenja implementacije predloženih strukturnih reformskih mjera i provedbe zajedničkih dogovorenih Smjernica politika, koje su rezultat ekonomskog i finansijskog dijaloga 2024. godine.

Ovo je deseti Program ekonomskih reformi, koji će biti dostavljen Evropskoj komisiji.

Business Magazine