Connect with us

Upište pojam za pretragu

Lifestyle

Brak sa stranim državljaninom/državljankom ne možete da sklopite bez sudskog tumača

sklapanje braka

Internacionalni brakovi su sve više u modi,zato što  ljubav ne zna za granice, niti za činjenice da je lakše sporazumeti se sa osobom sa kojom delite nacionalnost, kulturu i maternji jezik. Naši muškarci važe za tradicionaliste kojima je od značaja srpska kultura i maternji jezik. Ipak, sve češće se odlučuju za vezu ili brak sa devojkom iz inostranstva, uglavnom iz zemalja sa evropskog područja, one su im bliže po shvatanjima. Potraga za poslom naše mladiće vodi i van granica Evrope, otvaraju se neka nova poznanstva,  pa su sve ćešće  izabranice iz Azije ili Amerike. Ukorenilo se mišljenje da su prirodnije i manje opterećene izgledom no naše devojke, zato su i privlačne našim muškarcima i lako se odlučuju za brak sa njima.  Naše žene su korak ispred muškaraca u toj migraciji iz Srbije u inostranstvo. Ruše se streotipi koji se tradicionalno vezuju za Balkan, da je muškarac glava porodice, žene su sve samostalnije, posebno u donošenju odluka  koje se tiču njihove budućnosti,  studiranja ili rada u inostranstvu. Mnoge svoju budućnost vide uz muškarca koji nije iz Srbije, prihvataju drugačiji način života i običaje  nove zajednice u koju ulaze, verujući da je to pravi izbor. Ljubav je najbolja motivacija za učenje stranog jezika, takvo znanje može da donese samo brojne benefite u životu. U internacionalnim brakovima su porodice partnera često na različitim stranama sveta, zato oni češće putuju kako bi bili na okupu za praznike, što život u ovakvim brakovima čini dinamičnim i interesantnim. 

Sudski prevodilac kao ključna ličnost u sklapanju internacionalnih brakova

Sklapanje internacionalnih brakova je za nijansu komplikovanije od običnog venčanja. Da bi dan venčanja bio od onih koji su stvarno za pamćenje, internacionalnom venčanju prethodi rešavanje papira, birokratski poslovi koji mogu da bace senku na samu organizaciju i radost išćekivanja tog dana. Ukoliko jedan od izabranika ne govori srpski jezik, zakazivanju venčanja, ali i samom venčanju mora da prisustvuje sudski prevodilac.  Sudski prevodilac je ključno lice prilikom zakazivanja ovakvih venčanja, ovlašćen je od Ministarstva pravde Republike Srbije da svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod, bilo da je reč o usmenom prevodu ili prevodu dokumenata, veran originalu. On garantuje da će svi papiri potrebni za venčanje biti u skladu sa zakonima o sklapanju braka onih država iz kojih su mladenci, ili treće tržave na čijoj se teritoriji sklapa brak. Podaci iz Matične knjige venčanih pokazuju da se na teritoriji beogradskih opština svaki treći brak slopi uz prisustvo sudskog prevodioca. 

sudski prevodilac

Potrebna dokumentacija za sklapanje braka sa stranim državljaninom ili državljankom

Najpreciznije informacije  o dokumentima koja su potrebna za stranog državljanina koji se venčava u Srbiji dobićete od sudskog prevodioca. Na vreme mu se obratite kako bi ne bi nešto propustili. Uputiće Vas šta  od dokumentacije treba da dostavi lice iz inostranstva,  a on će dokumente prevesti i overiti. Njegova overa je garancija da su prevedeni dokumenti verni originalu. Kako bi stupilo u brak u Srbiji, lice iz inostranstva mora da dostavi:

  • Izvod iz matične knjige rodjenih u originalu i da nije stariji od šest meseci. Sudski tumač ga sa stranog jezika prevodi na srpski i prevod overama u skladu sa našim zakonom. Medjunarodnim ugovorom dveju zemalja to može biti i drugačije odredjeno, to su, ipak,  specifične i retke situacije. 
  • Uverenje o slobodnom bračnom stanju, takodje, prevedeno i legalizovano u skladu sa našim zakonom.
  • Za strance koji u Srbiji sklapaju brak važi da sudskom tumaču i licu u Matičnoj službi mora da dostave pasoš na uvid kao i potvrdu o prijavi prebivališta u Srbiji. 

Prilikom prevoda sudski prevodilac utvrdjuje i ispravnost dokumentacije, on Vam je neka vrsta garancije da su papiri ispravni i da neće biti problema da se brak sklopi. Svaki prevod je novi proizvod, od dokumenta do dokumenta zavisi prevod, koliko različitih dokumenata ima, toliko je i različitih prevoda.

Najpoželjniji su partneri iz Nemačke

Na osnovu iskustva naših matičara, možemo da potvrdimo da je sve više parova koji su se upoznali preko Fejsbuka. Preko ove socijalne mreže mladi sve češće upoznaju partnere zbog kojih su spremni da prevazidju nacionalne, kulturološke i jezičke razlike i započnu zajednički život. Ima i onih koji su se upoznali na kruzerima, pa posle završene plovidbe rešili da uplove u bračnu luku. Najveći broj brakova naši mladenci sklapaju sa partnerom iz naših susednih država. Mlade su uglavnom iz Austrije, Albanije i Rusije, a najpoželjnije mladoženje su iz Nemačke i Austrije.  Nemačka je zbog odličnog životnog standarda medju najpoželjnijim zemljama za život i rad, pa ne iznenadjuje što se naše devojke odlučuju da krenu put Nemačke.  Ukoliko se planira venčanje u Nemačkoj najbolje je da se budući supružnici obrate nadležnom matičarskom uredu u njihovom mestu. Tu jedino mogu da dobiju prave i potpune informacije o dokumentaciji potrebnoj za venčanje. 

Prevodi dokumenata na nemački 

Nije lako otići u Nemačku, pre svega zbog potrebne dokumentacije koju prevodilac srpski nemački mora da obavi . On će izvršiti i višestepenu kontrolu kvaliteta prevoda tog dokumenta, pa do klijenta stiže overeni prevod koji se bez brige može proslediti dalje. U prevodilačkim agencijama se mesečno prevede na hiljadu stranica ličnih dokumenata. U sastavu svake agencije je obavezno prevodilac srpsko nemački, čak i više njih, zato što su sve traženiji prevodi na nemački jezik. Sa takvom uslugom spremni su da odgovore na hitne zahteve klijenata. Poverenje uliva višegodišnje iskustvo prevodioca sa srpskog na nemački i obrnuto. Za potrebe venčanja u Nemačkoj, sudski prevodilac će sa srpskog prevesti na nemački  i legalizovati sva potrebna dokumenta. Za verenike iz Srbije koji planiraju zaključenje braka u Nemačkoj važi da treba da dostave potvrdu da trenutno nisu u braku. Uverenje o slobodnom bračnom stanju dobiće od nadležne matičarske službe, one u kojoj su upisani u knjigu rodjenih. Preveden na nemački i overen apostil pečatom ovaj je dokument važeći u Nemačkoj i garantuje da je osoba iz Srbije u slobodnom bračnom stanju. Uz ovo uverenje dostavlja se i sudsko tumačenje uverenja iz Matične knjige rodjenih. Od matičarskog ureda u Nemačkoj dobija se i prijava za sklapanje braka, za koju se potpis overava u Ambasadi ukoliko  jedan od verenika ima stalno prebivalište u Srbiji. Često matičarski ured traži i svečanu izjavu o tačnosti podataka. Sve ovo deluje vrlo komplikovano, zato ne treba bežati od pomoći stručnih ljudi, u ovom slučaju sudskih prevodilaca na nemački jezik, koji su upućeni u sve procedure, pa i proceduru venčanja naših ljudi u Nemačkoj i sigurno će Vam olakšati put do tog sudbonoskog dana.