Connect with us

Upište pojam za pretragu

Regija

Koliko ima Jugoslovena u republikama nekadašnje SFRJ?

Koliko ima onih kojih se izjašnjavaju i dalje kao Jugosloveni u bivšim republikama SFRJ?

Prema podacima crnogorskog Zavoda za statistiku, broj Jugoslovena u Crnoj Gori smanjivao se tokom godina.

U Crnoj Gori su 1981. godine bila 31.243 Jugoslovena, a 1991. godine 26.159.

Broj onih koji se izjašnjavaju kao Jugosloveni drastično se smanjio 2003. godine – 1.860, a 2011. – 1.154.

Napominje se da su u popisima 1981. i 1991, pored stanovništva u zemlji, u stalno stanovništvo ubrajani i crnogorski građani na privremenom radu u inostranstvu, kao i članovi porodice koji su sa njima boravli u inostranstvu, a u popisu 2003. godine, osim stanovništva u zemlji, u sastav stalnog stanovništva ulaze crnogorski građani čiji je rad, odnosno boravak u inostranstvu kraći od godinu dana, kao i strani državljani koji u Crnoj Gori rade ili borave u svojstvu članova porodice duže od godinu dana.

Slovenija

Prema podacima slovenačkog Zavoda za statistiku, onih koji se izjašnjavaju kao Jugosloveni je 1971. godine bilo 6.616.

Deset godina kasnije je broj Jugoslovena povećan – 25.615, a od 1991. godine ponovo je u padu – 12.075, a 2002. godine samo se 527 građana izjasnilo kao Jugosloveni u Sloveniji.

Sjeverna Makedonija

U Sjevernoj Makedoniji, prema podacima njihovog Zavoda za statistiku, 2021. godine su bila 344 izjašnjena Jugoslovena.

Bosna i Hercegovina

Prema podacima sa posljednja tri popisa, održana 1981, 1991. i 2013. godine, i u BiH se vidi pad broja građana koji se izjašnjavaju kao Jugosloveni.

Na popisu 1981. godine, od ukupno 4.193.369 stanovnika BiH, kao Jugosloveni se izjasnilo njih 333.468, odnosno 7,95 odsto. Deset godina kasnije, 1991. godine, taj broj je od ukupno 4.377.033 stanovnika iznosio 5,54 odsto, odnosno 242.682 građanina.

Na posljednjem održanom popisu, 2013. godine, od ukupno 3.531.159 stanovnika BiH, izjašnjenih kao Jugosloveni bilo je 2.570 stanovnika, odnosno svega 0,07 odsto.

Hrvatska

Hrvatska je među rijetkim zemljama u kojima se broj onih koji se izjašnjavaju kao Jugosloveni tokom godina – povećavao.

Na popisu održanom 2001. godine u Hrvatskoj, građana koji su se izjasnili kao Jugosloveni bilo je 176.

Deceniju kasnije, odnosno 2011. godine, taj broj se povećao na 331.

Popis koji je održan prije dvije godine pokazuje da su se 942 građanina Hrvatske izjasnila kao Jugosloveni.

Srbija

Podaci popisa održanog u Srbiji 2022. godine objavljeni su na sajtu RZS, a prema tim podacima, građana Srbije koji se izjašnjavaju kao Jugosloveni bilo je 27.143.

U odnosu na podatke sa prethodnog popisa, održanog 2011. godine, broj Jugoslovena se uvećao – 2011. godine je bilo 23.303. prenosi n1

Haber.ba