Connect with us

Upište pojam za pretragu

Tehnologija

AI ne može dobiti autorska prava na umjetnička djela

Američka agencija USCO koja se bavi zaštitom autorskih prava ponovno je odbila zahtjev kojim se pokušalo ishoditi copyright na umjetnost koju je proizvela umjetna inteligencija.

Dr. Stephen Thaler pokušao je zaštititi autorska prava na umjetničko djelo pod nazivom Nedavni ulaz u raj (slika gore), tvrdeći u drugom zahtjevu za preispitivanje presude iz 2019. da je zahtjev USCO-a o “ljudskom autorstvu” neustavan.

U svojoj posljednjoj presudi agencija je prihvatila da je djelo kreirao AI, koji Thaler naziva Creativity Machine. Thaler je podnio zahtjev za registraciju djela kao “kao posao za najam vlasniku Creativity Machine”.

Međutim, agencija je rekla da trenutni zakon o autorskim pravima nudi zaštitu samo “plodovima intelektualnog rada” koji su “temeljeni u kreativnim moćima ljudskog uma“. Kao takvo, djelo zaštićeno autorskim pravima “mora biti stvoreno od strane čovjeka” i ured kaže da neće registrirati djela “proizvedena strojem ili pukim mehaničkim postupkom” kojima nedostaje intervencija ili kreativni doprinos ljudskog autora.

Agencija je rekla da Thaler nije uspio pružiti dokaze da je Nedavni ulaz u raj rezultat ljudskog autorstva. Također je navedeno da nije bio u stanju uvjeriti USCO da “odstupi od stoljetne jurisprudencije o autorskim pravima”, odnosno da promijeni pravila.

U presudi se navodi da sudovi na nekoliko razina, uključujući Vrhovni sud, imaju “jednoliko ograničenu zaštitu autorskih prava na stvaralaštvo ljudskih autora” i da su niži sudovi “u više navrata odbijali pokušaje proširenja zaštite autorskih prava na neljudske kreacije”, kao što su fotografije koje su snimali majmuni.

Thaler je pokušao da AI pod nazivom DABUS bude prepoznat kao izumitelj dvaju proizvoda u patentnim prijavama. Američki ured za patente i žigove, Ured za intelektualno vlasništvo Ujedinjenog Kraljevstva i Europski patentni ured odbili su prijave jer zaslužni izumitelj nije bio čovjek. Protiv tih presuda i onih u Australiji i Njemačkoj podnesene su žalbe.

Kako se čini, robotima više ne preostaje ništa drugo nego izaći na ulicu i tražiti svoja prava u prosvjedima.

Centralna.ba